Pesten

We weten allemaal wat pesten is. Het gebeurt overal, in meer of mindere mate. Het is niet goed, maar het gebeurt.

Tegenwoordig wordt er op veel scholen aandacht aan besteed. Desondanks zijn er nog steeds kinderen die het slachtoffer worden van pesterijen. Niet alleen als kind, maar ook als ouder voel je je in zo’n situatie vaak machteloos. Uiteraard is het belangrijk om contact met de school op te nemen. Maar soms blijkt het probleem toch te blijven bestaan. Met verdriet en boosheid als gevolg.

Als pesten langdurig aanhoudt kunnen de gevolgen ernstig zijn. Teruggetrokken gedrag, onzekerheid, angst en schaamte. Het veilige basisgevoel is dan niet meer aanwezig. Het is heel belangrijk dat een kind weer voor zich zelf op leert komen! Een houding van “het is mijn lot, ze moeten mij altijd hebben”, is heel jammer. Er is namelijk wel degelijk iets aan te doen!

Middels gesprekken en speltechnieken leert het kind hoe hij/zij zich weerbaar kan maken. Het gaat in dit geval om het terugkrijgen van het zelfvertrouwen.

Als het kind weer zelfvertrouwen heeft zal het zich anders gaan gedragen en zullen de pesterijen snel verminderen.

Het kind zal zich weer vrij voelen en zich ongehinderd verder kunnen ontwikkelen.

Praktijk ERBIJ, voor integratieve kinder- en jeugdtherapie & coaching.
Marijke Kuperij | Elbalaan 28 Sassenheim | tel: 0252-215091 | email: info@praktijkerbij.nl