Rouwverwerking

Als kinderen een dierbaar persoon verliezen in hun omgeving verandert er ineens heel veel in hun leven. Als het een vader, moeder, broer of zus betreft is het in hun beleving vaak niet te plaatsen, en alle verwachtingen worden ineens ruw verstoord.

Waarom gebeurt mij dit? Deze schokkende ervaring neemt vaak het basis vertrouwen weg. Kinderen verliezen een stukje van zichzelf, van hun eigen ik, en voelen een grote leegte. Het heeft direct invloed op de identiteit en leidt tot verhoogde kwetsbaarheid. Ze verliezen vaak meer dan degene die dood is.

De sfeer thuis verandert en na een ernstig verlies wordt het leven nooit meer als voorheen. Soms is er in het begin een gevoel van verdoofdheid en niet voelen. Dit is heel verwarrend, maar het is een natuurlijk beschermingsmechanisme om niet overspoeld te raken door alle emoties. Als de werkelijkheid langzaam doordringt, ontstaat er door de pijn van het verlies een wirwar aan gevoelens. Verdriet, boosheid, angst, spijt en schuld, eenzaamheid, machteloosheid, opluchting, maar ook blijdschap worden ervaren tijdens de periode van rouw. Er zijn tranen die je aan de buitenkant ziet en tranen van binnen. Van binnen kun je ook huilen. Het is alleen moeilijker te delen.

Het kost heel veel tijd en energie voor het kind om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie en verder te leven met het gemis. Er zijn heel veel vragen en vaak geen antwoorden. Hulp van de omgeving is onmisbaar in het proces om het verlies een plek te geven. Het is heel belangrijk dat kinderen en jongeren hun verhaal kunnen vertellen en het gevoel hebben gehoord te worden. Soms kunnen ze zoveel hinder ondervinden van hun reacties dat ze tijdelijk hulp nodig hebben. Het kan zijn dat ze voor langere tijd moeite hebben om hun emoties te tonen, stil of teruggetrokken worden, lastig en opstandig gedrag krijgen, onbenaderbaar zijn, geen nieuwe vrienden durven maken, niet meer in staat zijn zich te binden, niet over hun emoties willen praten en hun verdriet verbergen, last krijgen van slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn of andere gezonheidsklachten, woedeaanvallen krijgen of gedrag wat niet bij hun en hun ontwikkeling past. Dan is het raadzaam om extra hulp te bieden.

Op het gebied van rouwverwerking heb ik met kinderen van allerlei leeftijden ervaring. In een sfeer van vertrouwen ervaren kinderen en jongeren het als heel veilig om met begeiding over de moeilijkheden te praten die zij op dat moment beleven. Tijdens het proces maak ik gebruik van methodes en materiaal wat speciaal ontwikkeld is voor rouwbegeleiding. Dit heeft een ondersteunende waarde; de gevoelens van het kind en de jongere zelf zijn altijd het uitgangspunt van mijn benadering!

Praktijk ERBIJ, voor integratieve kinder- en jeugdtherapie & coaching.
Marijke Kuperij | Elbalaan 28 Sassenheim | tel: 0252-215091 | email: info@praktijkerbij.nl